ELEKTRONSKI UREĐAJI

MIKROZVUČNE JEDINICE I NAPAJANJA

Elektronski uređaji

Proizvodimo više vrsta modularnih uređaja za sve tipove analognih interfonskih sistema koji podržavaju evropske modele slušalica. Izborom elektronskog modula definiše se tip interfonskig sistema.

2 ZIC-PIK

Mikrozvučni modul za dvožične sisteme 1+n

2 ZIC-PIK

Mikrozvučni modul za četvorožične sisteme 3+n

2 ZIC-PIK

Mikrozvučni modul za petožične sisteme 4+n

E821

Centralna napojna jedinica – sklop  za sisteme 3+n ili 4+n

Komutator – uređaj za više ulaza za 2-žične sisteme 1+n

Komutator – uređaj za više ulaza za  sisteme 3+n ili 4+n

Transformator za napajanje modula