od 1990. god.

DOMAĆI PROIZVODI!

Najbolje interfonske table

Beograd   i   Novi Sad

 

Kvalitetna audio pojačala, dvožična, četvorožična i petožična, kompatibilna sa svim evropskim slušalicama!

Odnos kvaliteta i cene je velika prednost naših originalnih proizvoda!